Projectdoelstelling en resultaten

Wat willen we bereiken?

Eindresultaat van het project zal een werkend integraal gelijkspanningsnet (op ±350Volt/700Volt) opleveren dat 700kW (zon) en 1,5 MW (WKK) decentraal kan opwekken en 1,4 MW zal kunnen verbruiken. Aangezien de zon en belichting in tijd contrair zijn (’s nacht lampen aan, overdag de zon) kan de infrastructuur dubbel benut worden. Het ontwikkelde operating system zal dit veilig en volledig autonoom mogelijk maken. Het project zal aantonen dat deze fundamentele verandering van (net-)ontwerp grote internationale commerciële- en duurzaamheidskansen biedt.

 

De volgende kwalitatieve voordelen zullen worden gedemonstreerd:

 • Autonoom sturend net, slim gecontroleerd door het operating system. Dit Smart Grid is juist smart door componenten te schrappen, waar er bij AC componenten worden toegevoegd. Bovendien is privacy inherent geborgd.
 • Individueel te monitoren en aan te sturen belichting, wat zal leiden tot lager verbruik.


De volgende kwantitatieve voordelen zullen worden gedemonstreerd:

 • 5% hogere efficiency, door minder energieverliezen in de gehele keten (OPEX).
 • Langere levensduur componenten, door de eliminatie van kwetsbare AC onderdelen (OPEX en CAPEX.
 • Tot 50% reductie in grondstoffenverbruik bij de glastuinbouw in de aanleg van de DC infrastructuur ten opzichte van AC en het doorwerkende effect in minder arbeid voor installatie.

De gerealiseerde installatie zal op praktijkschaal functioneren. Het open karakter van de demolocatie zal bijdragen aan de verdere uitrol van de nieuwe techniek naar de rest van de sector.

 

Korte omschrijving van de activiteiten

Onderstaande partijen zullen de volgende taken uitvoeren:

 • GAVITA:-producent van verlichtingsinstallaties voor glastuinbouw-.zal armaturen en voorschakelinstallaties(drivers) leveren voor de belichting van 2 hectare glastuinbouw, dit betreft 1388 lampen en drivers.
 • Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland zal de ontwikkeling van het DC-net trekken en daarin ook investeren ten behoeve van beoogde energiegebruikers.
 • DIrectCurrent BV: -ontwikkelbedrijf van gelijkspanningstechnologie-zal het net ontwerpen en bouwen van zon tot lamp, en van WKK tot netbeheerder.
 • SolarGreenPoint;zal een 700kW zon-PV veld realiseren dat gelijkspanning opwekt en deze ook aan het openbare net zal aanbieden met een DC/AC omzetting.
 • Siemens Nederland NV-producent en leverancier van elektrische installaties- zal voor het borgen en verspreiden van kennis een on-line gelijkspanning-opleiding realiseren.
 • Vreeken Bouvardia(ondernemer) en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (eigenaar grond en opstallen) zijn belanghebbenden en ondersteunen het project.
 • De gemeente Haarlemmermeer en LTO Glaskracht delen de gelijkspanningsvisie.
 • De Stichting Gelijkspanning, -kennisinstituut en procesbegeleider- zal het financiële  projectmanagement voor haar rekening nemen.

Resultaat

Het consortium zal een werkend integraal gelijkspanningsnet (op ±350Volt/700Volt) opleveren dat 700kW (zon) en 1,5 MW (WKK) decentraal kan opwekken en 1,4 MW zal kunnen verbruiken. Aangezien de zon en belichting in tijd contrair zijn (’s nacht lampen aan, overdag de zon) kan de infrastructuur dubbel benut worden. Door het ontwikkelde operating system kan dit veilig en volledig autonoom geschieden. Het project zal aantonen dat deze fundamentele verandering van (net-)ontwerp grote internationale commerciële kansen biedt.


De volgende kwalitatieve voordelen zullen worden gedemonstreerd:

 • Autonoom sturend net, slim gecontroleerd door het operating system. Dit Smart Grid  is juist smart door componenten te schrappen, waar er bij AC componenten worden toegevoegd. Bovendien is privacy inherent geborgd.
 • Individueel te monitoren en aan te sturen belichting, wat zal leiden tot lager verbruik.


De volgende kwantitatieve voordelen zullen worden gedemonstreerd:

 • 5% hogere efficiency, door minder energieverliezen in de gehele keten (OPEX).
 • Langere levensduur componenten, door de eliminatie van kwetsbare AC onderdelen (OPEX en CAPEX).
 • Tot 50% reductie in grondstoffenverbruik bij de glastuinbouw in de aanleg van de DC infrastructuur ten opzichte van AC en het doorwerkende effect in minder arbeid voor installatie.
 • Een aanmerkelijke besparing in belichtingskosten omdat de belichting traploos geregeld kan worden op de feitelijke behoefte van het gewas, dit zonder efficiencyverlies.

Achtergrond doelstelling en resultaat

Sinds de digitale revolutie functioneren vrijwel alle apparaten intern op gelijkspanning. Dat we al deze apparaten toch met een wisselspanningsnet aan elkaar koppelen heeft een sterke historische reden: alleen met wisselspanning kon elektriciteit rond 1900 getransformeerd en dus betaalbaar gedistribueerd worden. In de eeuw daaropvolgend is een groot deel van de mensheid voorzien van elektriciteit, wat geleid heeft tot een enorme economische ontwikkeling. Nu werken deze installaties echter als een blokkerend paradigma voor het creëren van werkelijk duurzame, slimme decentrale netten. Het is immers moeilijk om mentaal afscheid te nemen van dit geïnvesteerd vermogen, ook al is er een beter economisch alternatief: gelijkspanning.


De technische oplossingen en toepassingen die we in de laatste jaren ontwikkeld hebben, zullen -gesteund door nationale  en internationale  regelgeving- kansen bieden. Het project DOE DC gaat aantonen dat de voordelen van deze technologie substantieel zijn en dat gelijkspanning wereldwijd kan worden ingezet.

 

Mailinglijst

Subscribe

Meldt u aan voor updates van het Doe DC project.

 

captcha