Alton stichting uit Heerhugowaard op werkbezoek bij demokwekerij DOE DC

Aalsmeer, 8 juni 2016

 

Op 8 juni bracht een delegatie kwekers en bestuurders van de Alton stichting uit Heerhugowaard samen met enkele mensen van de Greenport Noord-Holland Noord, een bezoek aan de demokwekerij van DOE DC in Rijsenhout. Voor de Alton stichting (Algemene Land- en Tuinbouwontwikkeling) is de demokwekerij interessant vanwege de innovaties op het gebied van duurzaamheid in de glastuinbouw.

 

 

Enkele projectpartners van DOE DC gaven een presentatie tijdens het werkbezoek. Harry Stokman (directeur Direct Current BV) zette het specifieke karakter van gelijkspanning uiteen waarna André Rotteveel (PrimA4a) de opzet van de demokwekerij toelichtte. Tijdens de rondgang over de demokwekerij die onderdeel is van de kwekerij Vreeken Bouvardia B.V., deelde Jaap Vreeken zijn ervaringen met het systeem en gaf Harry nog een technische uitleg over de installatie van de groeilichten op gelijkspanning.  Pepijn van Willigenburg (van project partner Stichting Gelijkspanning Nederland) belichtte de positionering van het project ten opzichte van andere onderzoeken. Duidelijk is dat toepassing van gelijkspanning in de tuinbouw zeer kansrijk is. Het gezelschap zal de ontwikkelingen met interesse volgen.