Markt en doelgroep

De markt en doelgroep waarop het project zich richt

Gegeven het feit dat lokale opwek en elektrisch verbruik nu en in de toekomst sterk toenemen, zijn juist nu demoprojecten nodig. Decentrale opwekking, die vaak op DC werkt (zonPV, fuel cells) en lokaal verbruik (glastuinbouw, elektrisch vervoer, openbare verlichting) die vaak op DC werkt worden optimaal verbonden middels DC technologie. Dit project is de kans om het Nederlandse bedrijfsleven een podium te bieden met het eerste grootschalige demonstratie project.

Nederlandse bedrijven hebben een goede en vaak leidende positie in de internationale ontwikkeling van glastuinbouw, zeker waar het toeleveranciers van techniek betreft. Gelijkspanningstechnologie kan een rol spelen in de topsectoren Agri&Food, Energie en High Tech, De zich ontwikkelende vermogenselektronica is zeer innovatief en meer dan een niche. Innovaties in deze markt komen vaak uit Nederland.
Zowel Gavita als Direct Current BV hebben een sterk internationaal netwerk, en verwachten op termijn respectievelijk 60% en 50% van hun omzet in het buitenland te realiseren. Belangrijke regio’s en landen in deze zijn Europa, Rusland, Noord-Amerika, China en Japan.
In huidige situatie zijn veel internationale partijen onderdeel van de productiekolom, er blijft een relatief klein deel van de taart in NL achter. Conventionele transformatoren, schakelaars en andere onderdelen worden nauwelijks meer in Nederland geproduceerd, vrijwel alles wordt (van buiten Europa) geïmporteerd. Met gelijkspanning heeft Nederland de kans om zowel de ontwikkel- als de maakindustrie een nieuwe impuls te geven.

 

Marktoverstijgend perspectief

De basis waarop de gelijkspanningspartners hun gezamenlijke visie ontwikkeld hebben een holistische. Meer nog dan conventionele AC oplossingen, moeten DC oplossingen gestandaardiseerd en overal toepasbaar zijn. De communicatie protocollen, beveiliging, schakelaars en spanningsniveaus zijn gekozen met vele andere marktsegmenten in het achterhoofd. Een geslaagd demonstratieproject in de glastuinbouw zal snel spin-off kunnen vinden in de scheepsbouw, openbare verlichting, en eilandbedrijven in rurale (ontwikkelings-)gebieden. Ontwikkelingen in het kader van (semi-) eilandbedrijven zijn op dit moment gaande. Zo hebben verschillende partijen, waaronder Direct Current B.V. en de stichting Gelijkspanning een project voor ogen in Zuid Afrika. Hiervoor wordt contact onderhouden met het consulaat in Kaapstad, en is een aanvraag voor de Transitiefaciliteit in voorbereiding.

 

Internationaal marktoverstijgend perspectief

Het ligt in de strategie van de verschillende projectpartners om nieuwe producten eerst in Nederland te demonstreren/testen alvorens ze te exporteren. De Time-to-Market is daardoor langer, maar de faalkans lager. Gezien de enorme variëteit in marktsegmenten en de grootte van de internationale energiemarkt, kunnen wij slechts schatten hoe groot het perspectief is. De schatting lopen uiteen van enkele tientallen miljoenen tot ruim honderd miljoen euro’s omzet per jaar. In de tabellen voor het economisch perspectief wordt de buitenlandse omzet prudent neergezet, en groeit het van nul tot 100% van de binnenlandse omzet in de eerste 5 jaar.

 

Waarin onderscheidt het product zich?

Er zijn verschillende typen van gelijkspanningsprodukten bechikbaar in de wereld, geen enkele echter is ontworpen met het gehele net in gedachten. De nu voorgestelde portfolio van producten is dat wel. Unieke punten zijn:

  • Het communicatie model, alle componenten werken op Current/OS, het operating system dat veilig, autonoom, privacy beschermend en duurzaam functioneert.
  • De koperbesparing ten opzichte van wisselspanning, de enige concurrent.
  • Langere levensduur.
  • De integrale aanpak en ontwerp van het systeem. Dit kan zonder fundamentele aanpassing door gekopieerd worden naar andere toepassingsgebieden als woningbouw, kantoren, elektrisch vervoer en de industriële omgeving.

 

Werkgelegenheid

Partijen verwachten een sterke groei in de werkgelegenheid door de introductie van gelijkspanningstechnologie. Zowel bij Gavita als bij Direct Current BV en hun toeleveranciers zullen banen ontstaan voor ontwerpers, programmeurs, productiemedewerkers en commerciële medewerkers. 

 

Mailinglijst

Subscribe

Meldt u aan voor updates van het Doe DC project.

 

captcha