Innovatie en kennis

Mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie

 

Hoewel gelijkspanning al ruim 100 jaar bestaat, heeft de ontwikkeling jarenlang stil gestaan. Onder andere door ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiders is deze technologie weer interessant. Nederland is op dit moment een van de internationale koplopers.  Deze voorsprong wordt ook erkend in gremia als het IEC en CENELEC. Deze partijen vragen met grote regelmaat om input van Direct Current BV, Siemens en de NEN.

 

Ook de Nederlandse academische wereld ziet de ontwikkelingen en springt erop in. Zo heeft de TU Delft er een vakgroep voor opgericht. Ook de toepassingsgerichte Haagse Hogeschool heeft haar curriculum op gelijkspanningsontwikkelingen aangepast door resultaten uit het toegepaste onderzoek in een huidig SIA-RAAK-MKB programma.

 

De (technologische) stap die gemaakt moet worden om het resultaat te bereiken.

Veel van de producten die ingezet zijn in de huidige proefopstellingen zijn prototypes. Deze versies dienen nog verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd te worden. Zowel in hardware als in de aansturing.

 

Mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen hiervan.

Enkele van de eigenschappen van het voorgestelde demoproject zijn met alternatieve technieken ook te behalen. Zo kan men de lampen ook met conventionele AC aansturing dimmen, de kosten hiervoor zijn echter te hoog.


De energiebesparing is inherent aan de gelijkspanningstechnologie. Elk alternatief dat hiervoor te bedenken valt in de AC technologie, zou een toevoeging aan dat systeem zijn, en dus kostenverhogend zijn.

 

Specifieke problemen of eisen van het toepassingsgebied of de sector.

De glastuinbouw in Nederland heeft te kampen met de algehele economische malaise. Aan de ene kant vormt dit een kans, omdat de voorgedragen oplossingen tot een besparing zullen leiden. Aan de andere kant vormt het een serieuze bedreiging omdat de stilstand tot schuwe financiers en investeerders heeft geleid. De consortiumpartners zijn van mening dat de industrie zich in binnen- en buitenland zal herstellenen dat innovatie hierbij onontbeerlijk zal zijn.

 

Mogelijkheden tot kennisbescherming (Nederland, Europa of wereld).

Met de huidige kennis van de markt en de techniek zijn de commerciële partijen in het project ervan overtuigd een sterk concurrerend product op de markt te kunnen zetten op hun eigen deelgebied. Momenteel buigen de partijen zich over de mogelijkheid om oplossingen te octrooieren of er juist voor te kiezen, niet te publiceren over de technische oplossing.

 

De lessen die worden geleerd worden geborgd en toegepast in vervolgontwikkeling en toepassing binnen en buiten het project.

Het consortium heeft in eerdere projecten bewezen open te zijn in haar communicatie over behaalde resultaten, (overwonnen) drempels en successen met gelijkspanning, Hierbij verwijzen we naar:

  • de rapportage DC en duurzaamheid gaan samen in de glastuinbouw, 
  • ondersteuning van het onderwijs op de Haagsche Hogeschool (1 medewerker van Direct Current 16 uur per week), 
  • intensieve coaching van de TU Delft.
  • Regelmatige ontvangst van belangstelleneden aan Vreeken Sierteelt BV.


Het consortium wil op dezelfde wijze doorgaan met de borging van kennis en vervolgontwikkeling.


Teeltstrategieën ontwikkelen met DC technologie

De nieuwe functionaliteit voor de aansturing van de belichting zal een nieuwe vrijheidsgraad vormen voor de teeltstrategie van de tuinder. Vreeken Sierteelt B.V. staat open voor aanvullende studies van de WUR of andere partijen.


Gelijkrichten gasmotor WKK

Met het gelijkrichten van de WKK, kan deze in een veel ruimere powerband gaan opereren.


Dit zal een doorbraak betekenen in de mogelijkheid om de motor op optimaal toerental te laten draaien. Met AC wordt dat beperkt door op 1800RPM te moeten draaien, om 50Hertz op te kunnen wekken. De verwachting is dat hiermee NOx en CO2 uitstoot nog verder omlaag kan.


Het consortium zal deze kennis op conceptueel niveau delen met de markt. Zodra er een marktrijpe, commercieel interessante brandstofcel WKK-cell beschikbaar komt, staat het consortium open voor inpassing van deze technologie.

Mailinglijst

Subscribe

Meldt u aan voor updates van het Doe DC project.

 

captcha